Byggnadsingenjören
Hans Gustavsson
Byggkonsultuppdrag
Fri byggteknisk telefon rådgivning i samband med mina produkter.

Uppfinnaren, innovatören, "huskirurgen®", byggnadsingenjören mm.
  Hans Gustavsson uppvuxen i ett byggnadsföretag har han tillägnat sig praktisk hantverkserfarenhet i de flesta förekommande byggnadsyrkeskategorierna, såsom snickeri, mureri mm, kompletterade med specialkurser i betonggjuteri , våtrumsbehörighet, ansvarig arbetsledning.
  Under hans mer än 40 åriga tid i branschen blev rollen som praktiskt arbetande arbetsledande, den övervägande.
  Denna tid har gett honom många idéer om hur arbetsmoment skulle kunna göras mindre fysiskt påfrestande, och enklare och snabbare, och med högre kvalité.
  Efterhand medgav tid och resurser, att dessa kunde omsättas i praktiken, såsom fogsprutan för murbruk, som enligt många användare tredubblar produktionen vid fogning , sätter fast tegelbalkar som absolut inte lossnar, fäster fast lösa skalmurar, nu med betryggande säkerhet, och med en livslängd som rostfritt stål borgar för. Ändå på ett traditionellt sätt med fyllande, tätande, stärkande, till murverket anpassat murbruk, med en utrustning och en teknik, som är enkelt och snabbt att ta till sig. Mer om detta och mycket annat i de speciella beskrivningarna.

 

Väder tjänst

Filmer som visar hur man omfogar tegelfasader och hur man monterar tegelbalkar mm klicka på bilden 


SKRUVFOGSPRUTA FÖR MURBRUK
FOGSPRUTAN verktyget som snabbar på annars närmast oändliga arbetsmoment, samt skapar nya möjligheter.
Mångfaldigar produktiviteten!  Patent

Artiklar i massmedia
Tidningen Byggnadsarbetaren 051103
Tidningen Byggnadsarbetaren 040814
Tidningen Byggnadsarbetaren 041125
TV4
Sydsvenskan

Vasabladet
HD
SVT.SE
Byggnads 051114
Hyresgästföreningen 051020
Dagens Nyheter 051113

Fogspruta