Huskirurgen räddar fasaden

Det här fästet håller fasaden på plats när det blåser. Det monteras med en teknik som liknar kirurgens titthåls-kirurgi. Stålkramlan ersätter sönderrostade fästen bakom fasadteglet.
Stålkramlan används vid reparation av utvändiga tegelväggar och ersätter sönderrostade infästningar mellan den utvändiga skalmuren och husets stomme.
Ingvar Persson, betongarbetare hos NCC i Lund, arbetade med kirurgmetoden på ett flerfamiljshus i Lund, där fasaden störtat samman efter orkanen Gudruns framfart i vintras. Cirka 2 000 kramlor, tre per kvadratmeter, monterades när de kvarvarande oskadade fasaderna förstärktes. Endast en liten del av fogen mellan tegelstenarna i fasaden tas bort.
– Vi brotschade upp fogen på en längd av ca 50 millimeter och gick ca 50 millimeter in i betongen. Sedan satte vi in kramlan och slog fast slagexpandern med en dorn. Sedan sprutade vi in bruk i fogen igen, berättar Ingvar Persson.
Metoden har utvecklats av Hans Gustavsson, egenföretagare i Lund.
– På det här sättet slipper man det besvärliga arbetet med att ta bort hela stenar. Det händer också att stenarna går sönder och de kan vara omöjliga att ersätta med likadana stenar, säger Hans Gustavsson.
Kirurgmetoden sparar tid och reparationen förändrar inte husets ursprungliga utseende.
Hans Gustavsson beräknar att 80-90 procent av de kramlor från 1940- 50- och 60-talet, som sitter i husväggarna i dag, kan vara sönderrostade, särskilt i delar av landet där det regnar mycket.
– Eftersom väggen rör sig av temperaturväxlingar och påverkas av vinden blir påfrestningarna på infästningarna stora. Kramlan tar upp tryck och dragkrafter och förändrar inte väggens egenskaper för exempelvis brandpåverkan.
Han har arbetat i byggbranschen i över 40 år Som före detta byggmästare ägnar han numera all sin tid åt uppfinnande. Han vill gärna komma i kontakt med byggnadsarbetare som har erfarenhet av fasader som rasat.
En annan av hans produkter är en motordriven fogspruta för murbruk, som ersätter fogsleven. Sprutan består av en tratt av plast och ett plaströr med en metallskruv. Skruven drivs av en borrmaskin och trycker fram bruket genom munstycket.
För att underlätta ommurning av fasader ovanför fönster och dörrar använder han en plåtform som tegelstenarna läggs på. Formen lämnas kvar i väggen och hindrar vatten att rinna in. I stället leds vattnet utanför fasaden. Till vissa jobb använder han ett förtillverkat tegelskift som, kompletterats med vattenavledning.

Kenneth Petterson - 2005-11-03 - 11:27