Rasrisk åtgärdas på Klostergården i Lund

 

Tegelfasader på höghus byggda under 1940-1960-talet riskerar att rasa. Rostiga armeringsjärn och ståltrådar är orsaken. Sedan en gavel på Klostergården rasade i januari ser HSB Skåne över samtliga sina fastigheter.
Under stormen Gudrun i början av året rasade en gavel i tegel från ett av HSBs hyreshus på Klostergården. Armeringsjärnen och ståltrådarna som håller ihop fasaden höll inte. Nu sprutar Ingvar Persson, NCC, in fogmassa i väggarna (se bilden).
– Vi fick besked från försäkringsbolaget att nu var vi upplysta. Händer samma sak igen täcker inte försäkringen, säger Pia Andersson, projektledare på HSB Skåne.
Teglet rasade ner och demolerade bland annat en sopcontainer bara sekunder efter att en hyresgäst passerat.
Problemet är enligt Pia Andersson förutom rost också att det är för lite ståltråd som håller ihop tegelfasaderna från den tiden.
– Under hösten ser vi över samtliga höghus som byggts under perioden, säger Pia Andersson.
Problemet är landsomfattande
HSBs projekt är bara en droppe i havet sett till problemets omfattning.
– Det här är landsomfattande, framför allt är fastigheter byggda mellan 1940 och 1970 drabbade. Men kunskapen är begränsad, säger Thomas Gustavsson, konstruktör som forskar i ämnet i samarbete med Lunds tekniska högskola.

Hämtat från Hyrgästföreningens tidning 2005-10-20