Instruktionsfilmer, ritningar och bruksanvisningar, provningar


Hans Gustavsson

Fri byggteknisk telefon rådgivning i samband med mina produkter.

Klicka på bilderna så startar filmerna
 

 

 

   
 
Instruktionsfilm om arbetet med att omfoga  fasader och montering av tegelbalkar.


Film 29 MB

 

Instruktionsfilm om arbetet med att bygga glasblocksväggar med smältlimpistol och standard kryss och fogspruta.


Film 19 MB

Instruktionsfilm om arbetet med att omfoga en fasad och montering av tegelbalkar. Förkortad version.


Film 11 MB

 

Instruktionsfilm om arbetet med att bygga glasblocksväggar med smältlimpistol och special kryss och fogspruta.


Film 27 MB

Väggpluggen REFORCE®
Instruktionsfilm om möjligheten till extremt tunga montage i gipsväggar


Film 18 MB

   

hämta AcrobatReader

   
Ritningar i pdf format             Bruksanvisningar i pdf format
Kramla i betong 30 kB Bruksanvisning fogspruta 216 kB
Kramla i lättbetong 53 kB Foga, fylla, mura 371 kB
Kramla i trä 49 kB Brukspåfyllare och större tratt 139 kB
  Bruksanvisning för väggpluggen REFORCE® 80 kb
Provningar som är utförda på lab i pdf format  
Slagexpander i tegel och betong med bilder 640 kB  
Test nr 1 med tegbalk med bilder 800 kB  
   
   
   

tillbaka