Instruktionsfilmer, ritningar och bruksanvisningar, provningar


Hans Gustavsson

Fri byggteknisk telefon rådgivning i samband med mina produkter.

Klicka på bilderna så startar filmerna
 

 

 

   
 
Instruktionsfilm om arbetet med att omfoga  fasader och montering av tegelbalkar.


Film 29 MB

 

Instruktionsfilm om arbetet med att bygga glasblocksväggar med smältlimpistol och standard kryss och fogspruta.


Film 19 MB

Instruktionsfilm om arbetet med att omfoga en fasad och montering av tegelbalkar. Förkortad version.


Film 11 MB

 

Instruktionsfilm om arbetet med att bygga glasblocksväggar med smältlimpistol och special kryss och fogspruta.


Film 27 MB

Bruksanvisningar i pdf format
Bruksanvisning fogspruta 216 kB
Foga, fylla, mura 371 kB
Brukspåfyllare och större tratt 139 kB
 
Provningar som är utförda på lab i pdf format  
Test nr 1 med tegbalk med bilder 800 kB  
   
   
   

tillbaka