Uppfinnaren, innovatören, "huskirurgen®", byggnadsingenjören, hantverkaren mm,
Hans Gustavsson
Byggkonsultuppdrag
Fri byggteknisk telefon rådgivning i samband med mina produkter.

Uppfinnaren, innovatören, "huskirurgen®", byggnadsingenjören mm.
  Hans Gustavsson uppvuxen i ett byggnadsföretag har han tillägnat sig praktisk hantverkserfarenhet i de flesta förekommande byggnadsyrkeskategorierna, såsom snickeri, mureri mm, kompletterade med specialkurser i betonggjuteri , våtrumsbehörighet, ansvarig arbetsledning.
  Under hans mer än 40 åriga tid i branschen blev rollen som praktiskt arbetande arbetsledande, den övervägande.
  Denna tid har gett honom många idéer om hur arbetsmoment skulle kunna göras mindre fysiskt påfrestande, och enklare och snabbare, och med högre kvalité.
  Efterhand medgav tid och resurser, att dessa kunde omsättas i praktiken, såsom fogsprutan för murbruk, som enligt många användare tredubblar produktionen vid fogning , sätter fast tegelbalkar som absolut inte lossnar, fäster fast lösa skalmurar , nu med betryggande säkerhet, och med en livslängd som rostfritt stål borgar för. Ändå på ett traditionellt sätt med fyllande, tätande, stärkande, till murverket anpassat murbruk, med en utrustning och en teknik, som är enkelt och snabbt att ta till sig. Mer om detta och mycket annat i de speciella beskrivningarna.

 

Väder tjänst

Filmer som visar hur man omfogar tegelfasader och hur man monterar tegelbalkar mm klicka på bilden 


SKRUVFOGSPRUTA FÖR MURBRUK
FOGSPRUTAN verktyget som snabbar på annars närmast oändliga arbetsmoment, samt skapar nya möjligheter.
Mångfaldigar produktiviteten!  Patent

Artiklar i massmedia
Tidningen Byggnadsarbetaren 051103
Tidningen Byggnadsarbetaren 040814
Tidningen Byggnadsarbetaren 041125
TV4
Sydsvenskan

Vasabladet
HD
SVT.SE
Byggnads 051114
Hyresgästföreningen 051020
Dagens Nyheter 051113

Fogspruta


KRAMLOR
Eftermonteringskramla.
Borra bort cirka 40 mm av fogen, dammsug och rensa, så att det nya murbruket kan tränga upp och ned i håligheter, och återfylla fogen helt. Detta är enkelt med fogsprutan och  det därmed lösare bruket. Kostnad ca: 70 öre per kramla, och ingen stress, som med 2-komponent snabbhärdande ankarmassor.
Hålet i bakomliggande betongstomme borras, hålet rensas,  kramlan monteras, och provdrages för att man på ett enkelt sätt skall vara förvissad om att monteringen blev perfekt.
 Den vågformade delen muras fast i tegelmuren med murbruk, som sprutas in med den speciella fogsprutan för murbruk.

Patent finns på kramlan


 

Patenterade kramlor för tegelfasader

Provning och utvärdering sker i anknytning till Provningsinstitut,Tekniska högskolor, och materialspecialisters laboratorier.

TUNGA MONTAGE
Förstärkningsanordning för väggar

Fästanordning för extremt tunga montage i gipsväggar

Inköpsorder i pdf format klicka här!
Har du inte gratisprogrammet ADOBE Reader!

EKONOMI     EFFEKTIVITET    KVALITET