Artiklar som varit i massmedia

 

 

Huskirurgen räddar fasaden

Vissa tegelfasader från slutet av 1940-talet och fram till 1980 utgör ett dolt hot. De är i så dåligt skick att de hotar att rasa. I många fall kan förankringen i husets stomme ha rostat bort, vilket gör att det räcker med stormbyar för att teglet ska falla.
- Det kan handla om några hundra tegelfasader i Sverige som hotar att rasa, säger Miklos Molnar på Lunds tekniska högskola. Han har kartlagt de farliga fasaderna.   Läs vidare
 

Tegelfasader kan bli dödsfällor  
Forskare i Lund slår nu larm om att höga hus från 40-talet till slutat av 70-talet med tegelfasader kan bli rena dödsfällorna i framtiden. Det är förankringen av teglet mot betongen med åren blivit så dålig att blåst kan få fasaden att ramla ner. Läs vidare
 

Rost gör väggar till dödsfälla  
Byggmästare Leif Lundström håller med om att tegelfasader i äldre hus kan vara potentiella dödsfällor.
–Det gäller inte enbart tegelfasader utan även elementhus där infästningsjärnet för skalelementet inte är av rostfritt material. I Vasa finns också hus där balkonger löper risk att ramla ner, säger Lundström. Läs vidare
 

Tegelfasader kan bli dödsfällor  

Åttio miljoner kvadratmeter svensk tegelfasad sitter fast med så rostiga kramlor att de kan rasa när det blåser. Det hävdar Lundaforskaren Miklos Molnar som manar fastighetsägare att ta sitt ansvar.
Lite blåst är tillräckligt för att tegelfasaden på åtskilliga hyreshus ska riskera att rasa.
Alla fastighetsägare bör i princip omgående se över sina hus, säger forskaren Miklos Molnar på Lunds tekniska högskola (LTH). Läs vidare
 

 

Tegelfasader riskerar att rasa  
Höga tegelfasader som byggdes på 1950- och 60-talen riskerar att rasa, varnar Miklos Molnar, doktor i byggnadsteknik vid Lunds tekniska högskola.
Orsaken är att förankringen till husstommen i många fall har rostat bort. Därmed kan det räcka med en kraftig stormby för att muren ska rasa.
Numera är förankringsmaterialet rostfritt, men ca 80 miljoner kvadratmeter fasad bedöms vara byggt på äldre vis. För några år sedan rasade en tegelvägg över en lekplats i Köpenhamn. Ingen skadades dock, skriver Sydsvenskan. Läs vidare

   
Motorspruta tätar fogen snabbt  
40 års erfarenhet i byggsvängen som givit Hans Gustavsson idéer att förverkliga. Mest stolt är han över sin fogspruta.
Kevin Bernard tar hjälp av motorsprutan vid renovering av husfasader i Lund.I Lund finns det gott om vackra, murade kulturbyggnader i tegel som står sig i ur och skur. Men fogarna behöver underhållas. Normalt är det en tidsödande och tråkig uppgift. Det nya bruket måste pillas in med fogslev.
Hans Gustavsson har pillat med det där i många år. Tillräckligt länge för att inse behovet av en ny metod. Läs vidare

   
Tegelhus kan bli dödsfällor
En stormby räcker för att tiotals ton tegel ska rasa ner
Många höga tegelfasader som byggdes på 1950- och 1960-talen är potentiella dödsfällor. Förankringen mot husets stomme har i många fall rostat bort och det kan räcka med en stormby för att tiotals ton tegel ska rasa ner, varnar forskaren Miklos Molnar på Lunds tekniska högskola.
  Han beräknar att det i Sverige finns 80 miljoner kvadratmeter tegelfasader som har byggts så att de nu hotar att rasa. Om bara en procent har så stora skador att de kan rasa så betyder det att hundratals fasader kan förvandlas till dödsfällor när det blåser upp till storm, skriver Sydsvenskan.
Hämtat från Aftonbladet  

   
Tegelfasader dödlig rasrisk
Tegelfasader på höga hus kan vara dödsfällor. Hela fasaden kan trilla ned, utan förvarning, av en enda vindpust. Det beror på att de trådar som håller fast teglet vid den bakomliggade betongen rostat av. Efter andra världskriget slutade man att bygga massiva tegelväggar. I Sverige, liksom i övriga Nordeuropa och USA har tegel därefter använts som en fasad. Endast en rad med tegel är fäst vid den bakomliggande stommen av betong, trä eller stål med så kallade kramlor, tunna förankringar, vars ena ände är fäst i betongväggen och den andra i tegelmuren. Läs vidare
Hämtat från DN
Annika Hamrud, annika.hamrud@dn.se