Index 
     
Titta på bilderna genom att trycka ned scrollhjulet, och sedan flytta isättningsmärket åt det håll man vill flytta bilderna, fram och tillbaks och i sida.    

Hans Gustavsson i Lund AB


 

Skruvfogspruta, vibrerar bruket mot fästytan för bästa vidhäftning.


 

Skruvfogsputa ansluten till en steglös batteridriven borrmaskin.


 

Munstycken, lock.


 

 

Fogfräs och dammsug.


 

 

Ren och spårad yta med hårdmetallkornbelagd pinnfogfräs.


Vattna , rensa.


 

Fyll sprutan.


 

Jämn materialström ur pipen.


 

Fyll fog.


 

 

Packa i omgångar med fogslev, vid flerstegsfyllning.


 

 

Lock påsättes.


 

 

Locket medger att tråget kan lutas.


 

 

Bottna med bruk vid flerstegsfyllning. Här visas även en formbräda vid ett utåtgående hörn.


 

 

 

 

Stryk in det våta bruket.


 

Formning vid utåtgående hörn.


 

 

Förinslagna spikar spännes fast i fogar.


 

 

Ojämnheter kan orsaka fickor.


 

 

Jämna till.


 

 

Fyll fogen.


 

 

Flerstegsfyllning av en stötfog. Den våta förstafyllningen strykes in.


 

 

Klar för slutfyllning.


 

Lagom överfylld fog.


 

Eftersläta och packa.


 

 

Borsta.


 

 

Fog fylld i ett steg. Perfekt utfyllnad och vidhäftning.


 

 

Färdig fogning. Eftervattna, och / eller, skydda . Vatten krävs till härdningen av bruket.


 

 

Fogning av vägg.


 

 

Fogning vid fönster.


 

 

Fogning av dekortegel.


 

Detalj av indragen fog.


 

Efterlagning kring rör. Bruksfyllning.


 

Jämna med fogpinne.


 

Pensla med vatten.


 

Lampa på munstycket vid djupa fogar.


 

Upplyst arbetsområde.

 

 

Skruvfogsprutefyllt provrör för test av lufthalten i bruket.


 

 

 

Skruvfogsprutetillverkad provkropp med armerat skift och kvarsittande plåtform.


 

 

Vidhäftningstest av provkropp. Dragprov.


 

 

Skruvfogsprutetillverkade provkroppar för kontroll av bruket.


 

 

Skruvfogsprutetillverkade trestens provkroppar för skjuv och dragprov.


 

 

Vidhäftningstestning av provkropp som är sammanfogad med skruvfogsprutan.


 

 

Utdragsmätning. Murverkskramlor har fastgjutits i hål som är borrade i betongblock. OPTIROC expanderbruk , har sprutats in med skruvfogsprutan, och kringgjutit kramlans ingjutningsdel.


 

 

Glasblocksmurning.


 

 

Limma ihop glasblocken med värmesmältlim och distanskryss.


 

 

Lägg in anvisad armering efterhand som glasblocken monteras, fyll sedan fogarna med murbruk. Dra ur fogarna med en fuktig svamp, för att ge plats åt annat fogbruk ytterst, om så önskas.


 

 

Duschhörna.


 

Specialbruk för glasblock.

           

 


 

 

Med tillkopplad tryckluft, och matarskruven ersatt med en slang, ca 8 cm. lång, in från gaveln, får man en putsruta.


 

 

Hans Gustavsson tilldelas INNOVATION SKÅNES uppfinnarpris, "FRAMTIDSBÄRAREN".


 

Index