I lättbetong och hålsten

 

Tag hål, dammsug, vattna.

 


Fyll med bruk


Välfylld


 

Fyll med fogskum


 

 

Välfylld


 

 

Belasta efter härdning