Ritning som visar montering av kramlor  

   
Nedblåst fasadtegel. Uppfört i början på 60-talet, då man använde infästningar (kramlor) tillverkade av material som rostat och utmattats så att murverket står fritt i förhållande till husets stödjande betongstomme. Detta är en vanligt förekommande försvagning i liknande murverk från 40,50,och 60-talet. Sådana konstruktioner kan återinfästas med eftermonterings- kramlor för murbruk, innan olyckan är framme.
 
 
 
   

Eftermonteringskramla.
Den vågformade delen muras fast i tegelmuren med murbruk, som sprutas in med den speciella fogsprutan för murbruk.
Välj samma murbrukskvalite´, som det befintliga murverket är murat i , så förändras inte murverkets naturliga rörelser, en sådan negativ förändring kan hårdare två-komponentspecialankarmassor orsaka. Murbruksmetoden riskerar inte heller att sprängande effekter i murverket uppstår. Detta kan metoder där man har en expanderande infästning mellan tegelstenarna orsaka. Vissa av dessa förankringar lämnar dessutom kvar en horisontell hålperforering av skalmuren , med ökad risk för vattengenomslag,  på grund av att det uppborrade hålet inte återfylls, eller att kramlan inte kringfylls, såsom det automatiskt blir när man använder fogsprutan,  murbruk och tillhörande renoveringskramla,  och ett tillräckligt brett hål i murfogen. Med ett litet hål, kan det dessutom vara svårt att på ett tätt, hållbart och säkert sätt återställa täckskiktet från kramlans yttre ände, och murens utsida.
Andra förankringar har en plasthylsa i hela sin längd, som inte har samma beprövade och kända livslängd, som murbruk.
Välj tryggheten med murbruk, och ett större hål, som dessutom medger en enkel provdragning av kramlan, utan att belasta skalmuren med tryckkrafter.
Traditionella material tilltalar dessutom byggnadsantikvarier.
 
Om murfogen är försvagad och anfrätt, kan man välja att förnya  en längre sträcka av fogen för att förstärka murverket. Det kan också vara ett lämpligt tillfälle att nu enkelt foga om hela murverket vid behov. Reparation med murbruk förändrar ej heller murverkets brandegenskaper.
 

 
 
 

Borra bort cirka 40 mm av fogen, dammsug och rensa, så att det nya murbruket kan tränga upp och ned i håligheter, och återfylla fogen helt. Detta är enkelt med fogsprutan och  det därmed lösare bruket. Kostnad ca: 0,7 kronor per kramla, och ingen stress, som med 2-komponent snabbhärdande ankarmassor.
Hålet i bakomliggande betongstomme borras , hålen rensas,  kramlan monteras , och provdrages för att man på ett enkelt sätt skall vara förvissad om att monteringen blev perfekt.
 

 
 
Provdragning

 

 
 
Fyllning med murbruksfogsprutan.

Man kan knappt skönja dom redan färdigmonterade
kramlorna i de ovanförliggande skiften om man väljer ett
bruk i rätt färgnyans , och man behöver inte efterfoga, utan
blir klar i samma moment.
 
 
 
 

Här borrars hålet i den bakomliggande betongstommen.
På denna delen tar man även bort, i fogarna längsgående
armering.
 

 
 
 För att hindra att bruk rinner in i luftspalten, drevar man med
mineralull, före sprutning med murbruksfogsprutan.

 I genomskärning

 
 
 

Vid montering av eftermonteringskramlor, tas först hålet i murfogen upp, och
hålet i bakomliggande stomme borras.
Hålen rensas och teglet fuktas.
Därefter sticks kramlans expanderdel in, och med en specialdorn, slås kramlan fast.
 

 
 
 

Klon som tillhör mätutrustningen, hakas om kramlan.

 

 
 
   

Mätutrustningen består av en momentnyckel, specialfäste, klo, och stödstång.

 

 
 
 

Stödstången medger att mätningen belastar betongstommen,
och inte tegelmuren, om den är svag, och inte bör utsättas
för tryckkrafter.
 

 
 
 

Anbringa ett stopp för murbruket, så att det inte rinner ut i luftspalten. Trä sprutmunstycket över kramlan.
 

 
 
 

Spruta murbruk, och dra ut sprutan efterhand som fogen fylls.
Låt bindemedlet i bruket suga in i teglet, och tryck det nu  något styvare bruket med en fogslev som sticks in från sidorna. Fyll fullt, och eftersläta fogen till önskad ytstruktur, kanske med en borste.
 

 
 
 

Ett färdigt arbete , med osynlig reparation.
 

 
 
 

Provdragning av kramla.
520kp till lossdragning, ger ett effektivt beräkningsvärde på ca: 100kp. Provkroppen har tillverkats i B-bruk. 2-3 kramlor per kvadratmeter, återställer fasaden till nyskick.
 

 
Exempel på rostskadat järn i murverk.

 
 

Längsgående armeringsjärn som spränger sönder murverket, plockas ut, och fogen fylls enkelt med murbruk med hjälp av fogsprutan.
 

 
 
 

Förintade kramlor , och allvarligt angripen armering.

 

 
 
 

Avrostad z-kramla mellan murar.

 

 
 
 

Hög tid för åtgärder.

 

 
   
tillbaka