Fästpluggen REFORCE för väggar klarar extremt tunga montage i svaga väggar. 
200kg rörlig last på en krok i gipsskiveväggen . 

  
M8 bulten böjs

 
Fästpluggen REFORCE när det verkligen gäller.
 


 
Här monterad med plastic padding för att möjliggöra snabb belastning.
Utdragskraft rakt ut ca 110kp
Lodrätt intill väggen ca 220 kp .Pluggen är ställbar i längd , och kan delas.Skruva en bult innifrån om den skall utsättas för extra stora krafter.

 
Kapa pluggen vid behov.

 


Här är pluggen monterad i en yttervägg som är isolerad med
frigolit som är putsad. Detta är en konstruktion som det är närmast
omöjligt att i efterhand montera tyngre laster i med vanliga pluggar.
Fästs pluggen enbart med fogskum mot gipsskivan, och hålrummet fylls
med fogskum, blir den horisontella utdragskraften ca 160 Kp. och den
vertikala belastningsförmågan blir ca 450 Kp.
 

 


Finns det en tegelvägg bakom, kan man dela pluggen, och skruva
fast den bakre delen först, för att sedan skruva på den främre delen.
Hålet i pluggen medger att man sedan sprutar in fogskum i hålrummet,
som återställer isoleringen i väggen, och fäster pluggen ytterligare.
Man kan putsningslaga över pluggen.
En montering som denna kan belastas med ca 340 Kp , rakt ut, och
med ca 450 Kp i vertikal led.
 


 
Här tar man vara på möjligheten att skruva fast fästpluggens bakre del
i en innanför gipsen liggande träregel.
 

 

 
Ta upp ett hål med en hålsåg.
 

 

 
Skada inte den innanförliggande gipsskivan.
 

 

 
Fasa insidan av putsen i hålets ovankant, för att få maximalt fäste
för monteringslim, plastic padding eller fogskum, vad man nu använder
vid monteringen
 

 
 
Rensa , dammsug helst.

 
För snabb montering , användes tvåkomponent
massor,här plastic padding elastic.
 

 

 
Fyll dom kilformade spåren, så att fastgjutning sker. Då behöver man
inte förlita sig på vidhäftning mot denna delen, utan kan koncentrera
sig på att hitta ett fästmedel som är det bästa mot den andra ytan.
 

 

 
Fyll mot den fasade kanten så att det bildas en kil, som
håller emot utdragskrafter.
 
 

 
Lägg fästmassa i upplaget.
 

 

 
Tryck pluggen på plats, och pressa i fästmassa i glipan som bildas
mellan plugg och hål i ovankanten.
 

 

 
Här ser man i detalj, den kilformade fyllningen i ovankanten.
 

 

 
Man kan förse pluggen med en formduk som möjliggör,

 

 
att man kan skapa en fyllning av fogskum i ihåliga väggar som
styvar upp väggen ytterligare.


 
Här fylls en plugg med fogskum, vid montering i puts på frigolit.
Duscha först rikligt med vattendimma , eftersom fogskum
behöver fukt för att härda.

 

 
Infästningar i lättbetong, kan utföras med fogskum, utdragskraften
för skummet blir ca 230 kp,

 

 
eller med murbruk. Välj lågalkaliskt murbruk till lättbetong.
Vinkelrät utdragskraft ca 340 kp , brottgränsen för
pluggen. Själva utdragskraften för betongpluggen, om hålet görs koniskt
innåt, blir ca 700 kp.
 

 

 
Använd fogsprutan för murbruk. Spruta in i hålet för bulten, om man
har gjort hål i sidan på fästpluggen i förväg.
Ta annars upp ett litet hål strax ovanför fästpluggen.
 

 

 
Fylld med fogskum, och bakre del och genomföringen genom
putsen fastsatt med plastic padding, får man en horisontell utdragskraft
på ca 250 kp , och vertikal kraft intill putsen på ca 500 kp.
 

 

 
Provning
 

 

 
Efter väl förrättat värv, kan man avnjuta en dryck, som kan
skyddas mot insekter, med locket som tillhör fogsprutan.
 

tillbaka